Embed

Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı

Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı-Otizmin Farkına Varın

       Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu temsilcisi Eğitim Uzmanı Fatih Ekinci yaptığı basın açıklamasında: 2 Nisan tüm dünyada otizm konusunda Farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan "Otizm Farkındalık Ayı" çerçevesinde tüm Kocaeli genelinde Otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir

Yaklaşık her 150 çocuktan birini etkilediği düşünülmekte, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan dört kat fazla olup sanıldığının aksine, otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin çoğunda, farklı düzeylerde zekâ geriliği görülür. Ayrıca, zekâ testlerinde, belli alanlar, diğer alanlara kıyasla çok daha geri çıkabilir.

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır ve yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilişkisi olmadığını göstermiştir.
Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular var olup ancak, buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir.
Diğer çocuklarla ilişki kurmada zorluk, her şeyin aynı olmasın istemek, rutin yaşama bağlılık- değişiklere aşırı tepki vermek, uygunsuz ve sebepsiz gülmek- ağlamak, tehlikeye karşı duyarsızlık, göz temasının çok az ya da hiç olmaması, sürekli aynı oyunları oynamak, acıya karşı duyarsızlık, ekolali (cevap verme yerine, kendisine söylenenleri tekrar etme), yalnız kalmayı tercih etme, stereotip hareketlerin olması (ileri geri sallanma, el hareketleri vb.), temastan (kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmama), objeleri kendi etrafında çevirme, seslere karşı aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık, objelere gereksiz yere bağlanma, ihtiyaçlarını belirtme de zorluk ( konuşmak yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak), aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik, bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak, yemek ve uyku problemleri, motor hareketlerinin gelişiminde düzensizlik, normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızlık Otistik çocukların özellikleridir.

2 nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle "Otizmde Farkındalık" kampanyası başlatan Gün gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'de halen 500 bin Otizmli olmasına karşın bu hastalıktan etkilenenlerin sayısının 2 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı.

Ülkemizde temel hakların “Herkesin Hakları” ve “Engelli Hakları” olmak üzere iki kategoride ele alındığına işaret edilen Gün Gelişim Rehabilitasyon merkezi Kurucu temsilcisi Fatih Ekinci’nin açıklamasında şöyle denildi: "Daha bu aşamada ayrım başlayarak, “zihinsel engelli hakları”, “bedensel engelli hakları” şeklinde anlam bölünmesi ile devam ederek daha da karmaşık hale gelmektedir.

Engelli bireylerin haklarını ayrı olarak değil, “Herkesin Hakları” seviyesinde ele almak, hem engellilerin haklarının sınırlarını genişletecek, hem de engelli bireyleri gerçek anlamda toplumla kaynaştıracak genel bir bakış açısı için gerekli platformu yaratacaktır.. Türkiye’de halen 500.000 otizmli birey olduğu varsayıldığında, 2 anne-baba – bir kardeş- bir bakıcı/eğitmen üzerinden yakın çevre sayısı ile dolaylı veya doğrudan otizmden etkilenen vatandaş sayısı 2 milyon kişiye yaklaşmaktadır.

      Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kurulduğu yıldan bu yana her yıl gerçekleştirdiği Farkındalık kampanyaları ve farklı iletişim çalışmaları aracılığı ile Kocaeli’nde devlet ve kamuoyu nezdinde otizmle ilgili  farkındalığın artırılması ve otizmli bireylerin sosyal yaşam hakları, eğitim, tedavi ve bakım gereksinimlerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılması adına uğraş vermektedir. Bu tür konularda destek almak isteyenler Yavuz Sultan Mah. D100 Karayolu altı No:529 60 evler derince adresinde bulunan Merkezimize gelerek ya da 223 36 73 nolu telefondan irtibat kurarak bizlerle iletişime geçebilirler dendi.

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !